Digimarkkinointi ja tietosuoja

Digimarkkinointi ja tietosuoja

Olen jo pitkään miettinyt mitä kaikkea digimarkkinoijan tulee huomioida tietosuojaan liittyen; kun tehdään verkkosivustoja, mainoskampanjoita, verkkosivuston analytiikkaa, uudelleenmarkkinointia tai markkinointiautomaatioratkaisuja asiakasprojekteissa.

Mikä on toimittajan rooli missäkin tilanteessa ja miten asiat tehdään oikein?

GDPR-päivä 11.12.2019 tarjosi tähän kattavan paketin tietoa ja ahaa-elämyksiä. Puhujia oli saatu laajasti eri alueilta ja päivän anti olikin loistava. Tilaisuuden puhujat ja esitykset löytyvät tämän linkin takaa: https://www.oppia.fi/events/gdpr19

GDPR-Päivä (Kuva: Linda Lipponen, Lifu)

Tässä blogissa on kerrottu tiivistelmä digimarkkinointiin liittyvistä asioista. Blogin lopussa on lisäksi 12-kohtainen tarkistuslista yrityksen valmistautuessa tietosuoja-asetuksiin.

Tärkeimmät asetukset

Suomalaisen digimarkkinoijan kannattaa aluksi huomioida kaksi asetusta: GDPR ja ePrivacy. GDPR säätelee henkilötietojen käsittelyä yleisellä tasolla, myös sähköisten järjestelmien ulkopuolella. ePrivacy käsittelee sähköistä viestintää ja toimintaa sähköisissä kanavissa. Tietosuoja-asetukset antavat paremman suojan henkilötiedoillesi ja enemmän keinoja hallita henkilötietojesi käsittelyä.

GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä asetus, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

ePrivacy-asetus eli sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus täydentää vuoden 2018 toukokuussa voimaan tullutta yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Asetuksen tarkoitus on suojata sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa viestinnässä. ePrivacyn myötä kaikkia ihmisiä ja yrityksiä koskevat samat säädökset EU:n alueella.

ePrivacy-asetus koskee erityisesti kaikkia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavia organisaatioita. Asetus liittyy muun muassa evästeiden käyttöön, profilointiin, sähköiseen suoramarkkinointiin ja mainosten kohdentamiseen.

ePrivacy-asetuksen voimassaolon tarkkaa päivää ei ole tiedossa tätä kirjoitettaessa.

Mitä tilaisuudesta jäi käteen?

Seminaarin jälkeen minulla on hyvä käsitys miten GDPR ja ePrivacy tulee huomioida digimarkkinoinnin asiakasprojekteissa ja milloin kannattaa pyytää lisää konsultointiapua epäselviin tilanteisiin.

Verkkosivuston selosteiden tulee kuvata todellista yrityksen toimintaa ja sen mukaan toimiminen tulee voida osoittaa todeksi. Ei siis riitä, että dokumentteja on tehty, vaan niiden mukaan pitää myös toimia. Huomioi erityisesti seloste käsittelytoimista ja sen informointivelvoite. Seloste voi olla myös video: https://www.mtvuutiset.fi/video/prog904498#gs.ok2t2x

Juha Sallinen: Käytännön sudenkuoppia… (Kuva: Linda Lipponen, Lifu)

Ymmärrän myös mikä on oma roolini asetuksen erilaisissa tilanteissa kuten: tiedon käsittelijä, rekisterin pitäjä, rekisteröity henkilö, profilointi, suostumus ja tietoturvaloukkaus. Miten roolini muuttuu, kun teen esimerkiksi digimainontaa tai analytiikkaa asiakkaalleni. Miten evästeet tulee huomioida ja miten niihin pyydetään asianmukainen suostumus verkkosivuston kävijältä.

Tietoturvaloukkaus saattaa tulla mihin tahansa organisaatioon!

Seminaarissa oli hyvä luento myös kriisiviestinnästä, se tulee suunnitella etukäteen ja jopa harjoitella etukäteen.

Jaanaliisa Kuoppa, kun rysähtää… (Kuva: Linda Lipponen, Lifu)

Digimarkkinoijan tärkeimmät toimenpiteet

Informoi selkeästi verkkosivustolle tulijaa mitä palvelun käyttämisessä tapahtuu henkilötietoihin ja yksityisyyteen liittyen.

Digimarkkinoinnissa käsitellään eri vaiheissa esimerkiksi henkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, paikkatietoja ja IP-osoitteita sekä evästeitä. Näistä on asetuksen mukaan kerrottava, miten niitä käsitellään. Varmista, että eri selosteet ovat ajan tasalla ja pitävät paikkansa.

Keskustele asiasta asiakkaasi kanssa ja ota esiin mahdolliset ongelmakohdat. Näiden asioiden rikkomisesta voi tulla taloudellisia sanktioita. Tarvittaessa kannattaa pyytää konsultointiapua.

Yhteydenottolomakkeet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että käyttäjä antaa aktiivisesti suostumuksensa yhteydenottoon ja että käyttäjä hyväksyy pyytämänsä palvelun käyttöehdot.

Verkkosivustojen yhteystietolomakkeille kannattaa lisätä ”rasti ruutuun” -kenttä, jossa käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä pyytämänsä palvelun käyttöehdot ja tietojen käsittelyn. Viittaus selosteeseen ja yrityksen yhteystiedot olisi hyvä myös olla näkyvillä.

Eri seurantateknologioiden (esimerkiksi Google Analytics) käyttö tulee informoida käyttäjälle ja pyytää siihen erikseen lupa. Google Analytics käyttää evästeitä ja niiden voimassaolon kesto olisi hyvä mainita selosteessa. Vaikka Google ilmoittaa, että henkilötietoja ei käsitellä, on esimerkikisi IP-osoite Googlen omalla palvelimella tiedossa ja tällöin Google on mukana prosessissa tiedon käsittelijänä.

Uudelleenmarkkinointi eri alustoissa ja siihen liittyvä evästeiden voimassaoloaika tulee mainita selosteessa.

Evästebannerit. Suunnittele niiden käyttö huolella ja pyydä suostumus ennen kuin talletat evästeet.

Miksi evästebannereita ei oikein haluta käyttää? Tutkimuksen mukaan 97% käyttäjistä ei antanut lupaa evästeiden talletukseen, joten ei ole ihme, ettei niitä haluta käyttää.

Käyttäjän lupaa pyydetään tyypillisesti ponnahdusikkunan rasti ruutuun periaatteella. Tekstissä lukee usein, että käyttämällä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön. Tämä ei kuitenkaan asetuksen mukaan riitä, vaan evästeet on yksilöitävä ja niihin on pyydettävä kaikkiin erikseen lupa.Googlen evästebannerin kanssa on toimittava aktiivisesti ennen kuin sivustolle pääsee.

Katso lisää evästebannereiden suunnitteluideoita täältä: https://www.justinmind.com/blog/how-to-prototype-your-web-cookie-banners-the-right-way/

Bannerin sisältöön kannattaa siis panostaa, jotta se toimii ja lupa saadaan!

Markkinoinnin automaatioalustan tarjoajan yhteensopivuus asetuksiin tulee tarkistaa.

Alla olevaa suostumuksen antamista selaimen asetuksilla ei voida pitää käyttäjän aktiivisena toimenpiteenä sillä esimerkiksi Chromen asetukset ovat seuraavanlaiset:

Chrome-selaimen oletusarvona sallitaan kaikki evästeet.

Markkinointiviestejä saa toki edelleen lähettää myös ilman käyttäjän suostumusta; tietosuoja-asetuksissa tähän on varauduttu erilaisin rajoituksin. Tärkeää on se, että henkilöä täytyy informoida siitä, mistä henkilön tiedot on saatu ja että varmistutaan henkilön oikeuksien toteutuminen (kuten mahdollisuus poistaa tietonsa, kieltää markkinointi jne.). Tästä asiasta löytyy paljon hyvää tietoa netistä. GDPR:n tarkoitus ei ole lopettaa normaalia, laillista liiketoimintaa.

Sähköpostimarkkinoinnissa olennaista on se, että et käytä ostettuja kontaktilistoja ja varmistat, että viestissä on informointi siitä, mistä kontaktitieto on saatu sekä mahdollisuus poistua markkinointiviesteistä.

Tietopyyntöjä tulee jatkossa varmasti yhä enemmän. Tässä Emilia Laurilan hyvä esimerkki erilaisten organisaatioiden valmiudesta vastata tietopyyntöihin: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/08/22/emilia-laurila-25-halusi-selvittaa-mita-tietoja-hanesta-on-keratty-paljastui

12-kohdan tarkistuslista yrityksesi GDPR-valmisteluihin

1. Lisää tietoisuutta

Varmista, että koko organisaatiosi tuntee tietosuoja-asetukset ja ymmärtää niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.

2. Tarkista henkilötietojen säilytys

Järjestä katselmointi, jossa selvitetään mitä henkilötietoja organisaatiossasi säilytetään eri järjestelmissä ja tietokannoissa, mistä tiedot tulevat ja kuka niitä käsittelee ja keille niitä jaetaan.

3. Kommunikoi tietosuojakäytäntö

Tarkista nykyinen seloste ja korjaa siinä olevat mahdolliset puutteet. Varmista, että seloste käsittelytoimista on saatavilla kaikilla verkkosivustoillasi.

4. Esittele yksilön oikeudet omiin tietoihinsa

Tarkista henkilötietojen käsittelytavat organisaatiossasi ja varmista, että henkilön oikeudet toteutuvat. Varmista myös tietojen poistaminen pyydettäessä.

5. Valmistaudu tietopyyntöihin

Tee toimintasuunnitelma, kuinka tietopyyntöihin vastataan ja anna aikataulu vastaukselle, esimerkiksi 3 viikkoa. Maksimiaika tietopyyntöön vastaamiseen on 1 kuukausi.

6. Tarkista henkilötietojen käsittely

Dokumentoi prosessi, kuinka yrityksessäsi käsitellään henkilötietoja. Ota huomioon myös tietojen rakenne eri järjestelmissä. Kuvaa prosessi ja noudata myös sitä.

7. Tarkista suostumusten antaminen

Selvitä miten organisaatiosi saa ja tallentaa kävijöiden suostumukset markkinointiviestintään ja varmista, että suostumuksen antaminen on asetusten mukainen.

8. Turvaa alaikäisten tiedot

Tarkista vaatiiko toimintasi vanhempien suostumusta alaikäisten kanssa.

9. Suunnittele toiminta tietosuojarikkomuksen tapahduttua

Varmista toimintasi, jos tietosuojarikkomus silti pääsee tapahtumaan. Varmista että asianmukaiset ilmoitukset tehdään. Suunnittele myös kriiisiviestintä.

10. Nimitä tietosuojavastaava

Määrittele, kuka yrityksessäsi vastaa tietosuojan asetustenmukaisuudesta.

11. Katselmoi käyttämiesi palveluiden toimittajat ja heidän yhteensopivuus

Varmista että palveluidesi toimittajat ymmärtävät ja noudattavat tietosuojalakeja ja -asetuksia.

12. Tunnista riskit

Tee riskikartoitus ja tee riskeille lieventämissuunnitelma. Riskit liittyvät myös mahdollisiin sanktioihin, joten tämä on erittäin tärkeä asia huomioida!

Sosiaalinen myynti – LinkedIn

Sosiaalinen myynti – LinkedIn

Sosiaalisen myynnin valmennus

Olipa mahtava startti uuteen sosiaalisen myynnin valmennuspilottiin! Meillä oli tosi hauskaa ja tulemme oppimaan vielä paljon. Pilotissa ovat mukana Sofia (somafy) ja JP (neliötliikkuu); tulevat Linkedin-osaajat. Valmentajana toimii allekirjoittanut.

Sofia ja JP valmiina valmennukseen

Kyseessä on 8 viikon mittainen valmennus, jossa osallistujat oppivat LinkedInin ja sosiaalisen myynnin parhaat käytännöt. Valmennuspilotissa valmennus hiotaan huippuvireeseen ensi vuotta varten.

Suomessa on jo yli miljoona Linkedinin käyttäjää ja huhut kertovat, että LinkedIn alkaa tukemaan suomen kieltä ensi vuonna. Sehän tarkoittaa sitä, että LinkedIniin tulee lisää käyttäjiä kiihtyvään tahtiin. Se on tosi hyvä uutinen, sillä LinkedIn on paras b2b-alusta some-maailmassa.

Nyt viimeistään kannattaa suhtautua vakavasti tähän alustaan oman bisneksen, henkilöbrändin, sosiaalisen myynnin ja oman asiantuntijapersoonan näkyvyyden kannalta. Parhaat käytännöt ja prosessit on nyt lokalisoitu Suomeen, suomalaisille ja valmennusohjelmat starttaavat ensi vuonna.

Valmennus lähtee sosiaalisen myynnin perusteista ja se etenee aina LinkedInin uusimpiin ja edistyneimpiin keinoihin rakentaa omaa näkyvyyttä, levittää sitä muihin alustoihin ja saada aikaan persoonallinen, helposti lähestyttävä ammattilaisprofiili itselle. Valmennus perustuu LinkedInin ilmaisversioon, maksulliset versiot käydään toki myös läpi.

Valmennus alkaa tiimin yhteistapaamisella ja parin tunnin alustuksella tulevaan koitokseen. Aloituspalaverin jälkeen teemme töitä päivittäin ja tapaamme verkkokokouksessa viikoittain. Jokaisessa tapaamisessa käydään läpi tulokset, katsotaan kotitehtävät läpi, kommentoidaan parhaat opit, opiskellaan lisää LinkdInin saloja ja saadaan uudet kotitehtävät. Päivittäiseen keskusteluun on käytössä WhatsApp-ryhmä, dokumentointiin ja raportointiin käytämme Google Sheetsiä.    

Valmennuksessa on hyödynnetty WSI:n (https://www.wsiworld.com/) parhaiden osaajien ammattitaitoa ja käytännön opit tulevat USA:n, Kanadan, Ranskan, Ruotsin ja Etelä-Afrikan markkinoilta. Toki mausteena on myös oma LinkedInin käyttö vuodesta 2004 lähtien.

Tässä valmennuksessa on myös analytiikka vahvasti mukana ja edistymistä mitataan ja seurataan usealla mittarilla. Valmennettavilta vaaditaan hyvä sitoutuminen määrämuotoisten asioiden tekemiseen päivittäin ja viikoittain. Kyseessä on siis tekemisen käytännönläheinen prosessi. Suurin osa opituista toimenpiteistä jää helposti päivittäiseen käyttöön myös valmennuksen jälkeen, varmistaen oman näkyvyyden jatkuvan kasvun.

Ota yhteyttä, jos tunnet jonkun, joka haluaa oppia ja tulla mukaan LinkedInin sosiaalisen myynnin maailmaan vuonna 2020!

Yhteystiedot
Markkinointiautomaatio – Mihin liiketoiminta sitä oikein tarvitsee?

Markkinointiautomaatio – Mihin liiketoiminta sitä oikein tarvitsee?

Kuva: rawpixel / Pixabay

Mitä pitäisi tehdä, kun tavoitteena on saada jatkuvuutta myyntiin ja tasainen virta laadukkaita liidejä digimarkkinoinnin avulla? 

Ratkaisu on markkinointiautomaatio.  

Se on ohjelmisto, joka on rakennettu automatisoimaan markkinointitoimia. Sen avulla tehostetaan ja automatisoidaan toistuvia markkinoinnin tehtäviä, luokitellaan liidejä ja pidetään yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa palveluasi tai tuotettasi kohtaan. 

Miksi sitä kannattaa harkita? 

Se on kustannustehokas ohjelmisto ja se voi säästää runsaasti aikaasi ja vaivaasi. 

Markkinoijat käyttävät markkinoinnin automaatiota synnyttääkseen tasaisen virran uusia liidejä myyntiputkeensa sekä auttaakseen näitä liidejä siirtymään myynsuppilossa eteenpäin aina sopimuksiksi asti. 

Parhaimmillaan voit automatisoida kohderyhmäsi liidien muuntamisen uskollisiksi asiakkaiksi, tarjoamalla heille personoitua sisältöä kampanjassasi sopivan ajan. Lyhyesti sanottuna, markkinoinnin automaation avulla voit tehdä parempia ja tietoon perustuvia päätöksiä markkinointikampanjoidesi suhteen. Se on sitä datalla johtamista. 

Automaation sisällyttäminen markkinointistrategiaan vapauttaa aikasi muihin tuottaviin tehtäviin ja se on myös loistava työkalu yrityksesi entistä tehokkaampaan myynnin skaalaamiseen.  

Markkinointiautomaatio yhdistää saumattomasti yhteen ja samaan järjestelmään esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analytiikan, kampanjasivujen ylläpidon, tekstiviestimuistutukset, liidirekisterin hallinnan, verkkolomakkeiden ylläpidon sekä asiakkuudenhallinnan eli CRM-järjestelmän. Edellä mainitut järjestelmät voivat olla samassa alustassa tai sitten ne voidaan hankkia erikseen ja yhdistää niiden yhteistoiminta integraation avulla.   

Digital marketing mix, markkinointiautomaatio
Kuva: WSI

Automaatio muotoilee markkinointiteknologian tulevaisuutta. Olit sitten pienessä yrityksessä tai vähän suuremmassa, voit olla varma, että kilpailijasi panostavat yhä enemmä erilaisiin digimarkkinoinnin strategioihin tehostaakseen markkinointitoimiansa. Sen lisäksi potentiaaliset asiakkaasi odottavat yhä jouhevampaa kommunikointia heidän omalla ”kielellään.” 

Markkinoinnin automaatiotyökaluja löytyy markkinoilta useita. Tiedät varmasti muutaman, kuten HubSpot, ActiveCampaign tai SharpSpring. Tässä blogissa emme kuitenkaan lähde vertailemaan niitä, sillä teknologiavertailuja on netti pullollaan. 

Sen sijaan me keskitymme siihen, miten sinä voit ottaa hyödyn irti markkinoinnin automatisoinnista liiketoiminnassasi! 

Markkinointiautomaation 4 hyödyllistä ominaisuutta:  

1. Asiakkaiden kouluttaminen ja perehdyttäminen  

Voit toimittaa automatisoituja viestejä ja sisältöjä uusille potentiaalisille asiakkaille sitä mukaa kun he etenevät ostopolullaan, ja kiinnostuvat palvelustasi. Annat heille täsmällisen perehdytyksen ja tiedot palvelusi sisällöstä sekä toiminnallisuudesta ja säästät tuotteiden esittelyihin kuluvan ajan. 

2. Tehokas liidien ”hoivaaminen” 

Kissat tulevat luoksesi vain silloin, kun he näin itse valitsevat. Jos haluat niiltä huomiota, niiden kanssa pitää olla hienovarainen. Sama pätee myös uusiin liideihin. Ole hienovarainen, tiedä mitä olet tekemässä ja lähesty juuri oikeaan aikaan ja juuri oikealla tavalla. Tämä vaatii liiketoiminnan syvällistä ymmärrystä ja psykologian käyttöä. 

Mitä tämä sitten tarkoittaa? 

Markkinoijien täytyy ymmärtää kuinka kvalifioida liidit ja vaalia niitä sekä kädestä pitäen opastaa heidät ostopolun läpi. Tällä pystyt lisäämaan konversiota eli saat muutettua liidit myynniksi.  

Eli kun liidi tulee myyntiputkeen, sille on syötettävä hyödyllistä sisältöä, jotta siitä voi tulla arvokas asiakas. 

Markkinoinnin automaatio auttaa liidien hoivaamisessa. Liidien hoivaaminen on oikea-aikaista viestintää sekä hyödyllisen tiedon jakamista. Tavoitteena on rakentaa luottamusta ja pitää yllä potentiaalisen asiakkaan mielenkiintoa. Viestintä on luonteeltaan yksilöllistä eikä siinä tyrkytetä liian aikaisin myyntiä.

Chatbot, markkinointiautomaatio
Kuva: mohamed Hassan / Pixabay

3. Automatisoitu asiakaskokemus 

Uudet potentiaaliset asiakkaat voidaan kouluttaa palvelusi käyttäjiksi ja kannattajiksi. Se on haastava ja paljon aikaa vievä prosessi. 

Koneoppimista hyödyntämällä markkinointiautomaatio pystyy tarjoamaan automatisoituja asiakaskokemuksia. Erilaisten chat-ominaisuuksien käyttö voi olla tehokas tapa napata liidit talteen, koska se antaa asiakkaalle mahdollisuuden kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia välittömästi. 

Samalla opit itse, mitä potentiaalinen asiakas palvelustasi ajattelee ja mitä lisätietoa hän tarvitsee.  

4. Sosiaalisen median automaatio ja aikataulutus 

Vahvan some-läsnäolon rakentaminen ja ylläpitäminen voi viedä yllättävän paljon aikaa ja vaivaa. Sosiaalisen median automatisointi pitää kohdeyleisösi sitoutuneena ja säästää aikaasi. Automaation avulla sinun ei tarvitse olla tuntitolkulla somessa postaamassa reaaliaikaisesti, vaan voit automatisoida koko prosessin. 

Markkinointiautomaation avulla voit helposti automatisoida sosiaalisen median vuorovaikutukset ja lisätä seuraajia, kiittää uusia seuraajia ja jakaa sisältöjäsi ajastetusti. Tämä on yksi yleisimpiä esimerkkejä markkinoinnin automatisoinnista.  

Tämä blogi sai inspiraation erään kollegan kirjoittamasta blogi-artikkelista. Voit lukea sen täältä: https://www.wsiworld.com/blog/4-marketing-automation-features-that-will-make-your-life-easier

Lue ihmeessä lisää markkinointiautomaation hyödyistä myös täältä: https://www.wsiworld.com/blog/using-marketing-automation-to-build-a-steady-flow-of-leads-for-your-business

Kilpailija-analyysi 2 – Mitä kannattaa analysoida?

Kilpailija-analyysi 2 – Mitä kannattaa analysoida?

Kilpailija-analyysin taustalla on mitattava ja arvokas data

Kilpailija-analyysi -blogisarajan ensimmäisessä osassa ”Kilpailija-analyysi auttaa voittoon verkkosodassa” keskitytään digimarkkinoinnin strategian pohdintaan ja miten kilpailijat tulisi ottaa huomioon oman bisneksen kehittämisessä. Toivottavasti olet jo lukenut ensimmäisen osan!

Tässä blogisarjan toisessa osassa kerrotaan tarkemmin mitä kaikkea kilpailija-analyysissa kannattaa tutkia, mitata ja analysoida. Pureudumme myös kätevään digitaalisen markkinoinnin työkaluun, jonka voit ottaa avuksesi useilla tavoilla!

Mitä kaikkea kilpailija-analyysissa kannattaa tutkia, mitata ja analysoida?

Kuva Mudassar Iqbal/Pixabay

Kilpailija-analyysi on perusteellinen laajan verkkoaineiston kartoitus ja tulkinta. Se kertoo, keitä kilpailijasi verkossa ovat, ja millaisia ovat heidän digimarkkinointistrategiansa ja -taktiikkansa, vahvuutensa ja heikkoutensa sinun tuotteisiisi ja palveluihisi nähden. Analyysi kertoo kuinka kilpailijat näkyvät ja toimivat sosiaalisessa mediassa ja verkossa.  

Kuka todella johtaa kilpailua

Kun suunnittelet seuraavaa markkinointikampanjaa, saatat tarkastella yrityksesi vahvimman kilpailijan nerokkaimpia oivalluksia ja strategioita, mutta tarkasteletko todella kaikkea mitä pitäisi? Jos arvioit kilpailijoita vain brändin tunnettuuden tai arvioidun markkinaosuuden perusteella, saatat olla noteeraamatta piilevää uhkaa hämärässä, sellaista kilpailijaa kenellä on paras ulottuvuus, toimivimmat avainsanat ja suurin liikenne verkkosivuillaan.

On sanomattakin selvää, että pelkkä kilpailijoiden nimien tunteminen verkkotaistelussa ei riitä, vaikka kaikki alkaakin kilpailijoiden perusteellisesta Google-hakemisesta ja kotisivuilla vierailemisesta. Pitäähän sitä jostain aloittaa.

Kuitenkin vasta merkittävän datan äärelle päästään oikeanlaisen työkalun avulla, kuten SEMrush (johon olemme tässä blogissa keskittyneet). Se on loistava apuväline verkkosivustojen kilpailuasetelman analysoimiseen ja verkkosivustojen nykytilanteen kartoittamiseen. Älä säikähdä jos työkalu on sinulle vieras, sillä käymme läpi kuitenkin perusperiaatteita. Muissakin työkaluissa voi olla joitakin samoja tai samantyyppisiä ominaisuuksia, mutta ehkä eri nimityksillä.

SEMrush on digitaalisen markkinoinnin monipuolinen tehopakkaus ja ”kaikki yhdessä” -työväline hakukoneoptimointiin sekä melkein mihin tahansa analysointiin, jota tarvitaan digitaalisessa markkinoinnissa (kuten: PPC, avainsanatutkimus, sosiaalinen media, sisältö, PR ja useat muut).

Verkkosivujen liikenne, verkkosivujen yleiskatsaus, avainsanat, mainosten rakenne ja kilpailijoiden asema ovat vain muutamia palveluita, jotka saadaan yhdellä työkalulla tehtyä tehokkaasti. Työkalut helpottavat ja nopeuttavat toimiasi verrattuna vastaavan tiedon manuaaliseen etsimiseen Googlesta, jolloin sivusuun jäävät myös terävät raportit ja koostesivut.

Arvailu vaihtuu strategisiin oivalluksiin, kun tiedät asemasi kilpailijoihin nähden.” 

Yksi näkökulma tai strategia digitaalisen vertailukohdan löytämiseksi on ottaa alkuun suurennuslasin alle viisi vahvinta ”käsi kädessä” kulkevaa kilpailijaa, jotka ovat suurin piirtein tasoissa kanssasi. Sitten voit katsoa kenen verkkosivujen liikennevolyymit ovat olleet viimeisen 12 kuukauden aikana suurimmat. Onko kasvu on ollut eksponentiaalista tai vakaata vuoden aikana ja onko laskua ollut tietyillä ajanjaksoilla?

Kilpailijasi ovat suurimpia vihollisiasi verkkotaistelussa, mutta toisaalta ne ovat myös parhaimpia ”roolimallejasi”, jonka toimista voi oppia. Kampanjat on hyvä rakentaa niin, että ymmärtää vahvimman kilpailijan onnistuneita ja epäonnistuneita toimia. Niin virheistä kuin onnistumisista voi saada tärkeää tietoa, mitä kannattaa välttää ja mihin suunnata omaa toimintaansa; siksi kilpailija-analyysi on niin tärkeä.

Kunnon työkalut varmistavat kilpailija-analyysin laadun

Päteväkin kirurgi tarvitsee tiedon, teorian ja oikeiden toimintamenetelmien lisäksi alan parhaat työkalut, joilla hoitaa potilas kuntoon. Digitaalisessa markkinoinnissa hyvän työkalun omistaminen ei pelkästään riitä. Dataa ja on osattava analysoida oikein ja mittareita on pyrittävä jatkuvasti seuraamaan. Ja kaiken sen kerätyn tiedon perusteella on tehtävä jatkuvasti uusia toimivia ratkaisuja, päätelmiä ja muutoksia. Tässä ammattilaisen tulkinta on etusijalla.

7 peruskysymystä, jotka sinun kannattaa selvittää

 1. Kuka todella johtaa kilpailua? On tärkeää ymmärtää, että verkossa kilpailemisen periaatteet ovat täysin erilaiset verrattuna tavanomaisen kivijalkaliikkeen kilpailukäsitteistä. Verkossa kilpailijasi ovat muita verkkotunnuksia ja -sivustoja, jotka kilpailevat some-huomiosta, hakukoneiden sijoituksista sekä yleensäkin suosiosta tärkeimmillä avainsanoillasi.
 2. Mitä kausitrendejä voit katsoa läpi sormien ja mitä et? Useissa bisneksissä on erilaisiin kausiin (esimerkiksi kevät, kesä, syksy ja talvi) liittyviä trendejä. Kannattaako esimerkiksi asuntoja kaupata joulun aikaan kun erilaisten brändien tarjonta on muutenkin valtavaa? Vastaus löytyy historiadatasta ja sitä tutkimalla päästään nopeasti optimoimaan markkinointibudjettia järkevään suuntaan.
 3. Onko kilpailijoillasi sama kohdeyleisö kuin sinulla? Onko mahdollisesti henkilöllä, joka etsii Ralph Laurenin vaatteita, mielenkiintoa kurkata myös mitä H&M:n verkkosivuilta löytyy? Ehkä asiakas haluaa löytää vain istuvan poolopaidan, merkistä viis ja sillä hyvä. Vai onko kyseessä sittenkin premium-tuotemerkkiä etsivä yleisö? SEMrushin Audience Overlap -analyysi voi auttaa tässä.
 4. Kommunikoiko kilpailijasi kohdeyleisön kanssa paremmin kuin sinä? Vertaa kilpailijoiden yleisön keskimääräistä vierailun kestoa (average visit duration) heidän nettisivuillaan ja poistumisprosenttia (bounce rate), ja sitten vertaa omaasi. Brändin tulisi selkeästi tarjota sitä mitä yleisö haluaa, ja jos näin ei toteudu, se näkyy äkillisenä ponnahduksena pois sivustolta.
 5. Ovatko kuumimmat trendi-mainontakanavat ”hypen” ja vaivan arvoisia? Ennen kuin ohjaat kaiken markkinointibudjetistasi Instagramiin (tai johonkin, joka on viime aikoina ollut trendikästä), tarkista, miten tietyt verkkoliikennelähteet toimivat kilpailijoidesi kannalta. Voit huomata puutteita heidän strategioissaan, tai omassa strategiassasi.
 6. Mikä on kilpailijoiden arvioitu konversio verkossa? Eli kuinka paljon he saavat asiakkaita ja kauppaa sieltä.
 7. Hyötyykö kilpailija enemmän mobiilin vai tietokoneen optimoimisesta? Mobiili kasvaa hurjaa vauhtia koko ajan.

Mikä vaikuttaa sijoitukseesi verkkotaistelussa?

Se että näyt Googlen etusivulla hakutuloksissa ennen kilpailijoitasi on monen seikan yhteissumma. Tässä muutama vaikuttava tekijä, jotka vaikuttavat sijoitukseesi hakukoneessa.

Muista, että Google käyttää yli 200:aa jatkuvasti muuttuvaa hakutekijää, jotka vaikuttavat sivuston sijoitukseen hakutuloksissa. Tietyt pääperiaatteet eivät kuitenkaan koskaan muutu, ja juuri näihin muuttumattomiin tekijöihin ammattimaisessa hakukoneoptimoinnissa keskitytään. 

Verkkosivustot 

 • Sivuston ikä
 • Sivuston maine 
 • Läsnäolo verkossa 
 • Koodauksen laatu ja standardit 
 • Mobiiliystävällinen design 
 • Latautumisnopeuden optimointi 
 • Kehitysalusta 
 • Standardit 
 • Sisällön laatu ja jakomahdollisuudet 

Hakukoneoptimointi (SEO) 

 • Parhaiten sijoittuvat avainsanafraasit 
 • Muut hakukoneen avainsanakombinaatiot ja sijoitukset 
 • Pitkät fraasit  
 • Lyhyet fraasit  
 • Hakusijoitus   
 • Hakujen määrä
 • Avainsanan suhteellinen kilpailutilanne  
 • Hakukoneen haussa sijoittuminen  
 • Hakukoneen hakusijoitusten vaihtuvuus 
 • Sivustosi linkkien laatu ja maine 
 • Sisällön sijoittuminen/indeksoitujen sivujen lukumäärä 

Maksetut mainokset ja uudelleenmarkkinointi   

 • Yksittäisten mainoskampanjoiden määrä  
 • Mainoksen teksti   
 • Kohdistetut avainsanat   
 • Hakujen volyymi  
 • Klikkauksen hinta
 • Avainsanan kilpailutilanne 
 • Konversiostrategiat   
 • Toimintakehotusten viestit  
 • Laskeutumissivut ja konversiostrategiat  
 • Konversioaiheet/tarjoukset 
 • Uudelleen markkinoinnin laajuus   

Sosiaalinen media 

 • Läsnäolo  
 • Sisällön positiointi 
 • Sisällön jakomahdollisuudet   
 • Sosiaalinen vaikutus   
 • Näkyvyys   
 • Intensiteetti  
 • Käyttäjien osallistuminen   
 • Käyttäjien sitoutuminen   
 • Luovuus   
 • Konversiostrategiat  

Ammattimaiseen kilpailija-analyysiin sisältyy myös asiakaskohtainen kontaktihinta, joten se auttaa sinua lopettamaan arvailun ja aloittamaan kilpailun.  

SEMrush – Analyysityökalujen kuningas

 • 4 miljoonaa käyttäjää
 • 14,9 miljardia avainsanaa
 • 142 maantieteellistä tietokantaa
 • 583 miljoonaa verkkotunnusta

SEMrushin dataa voit käyttää strategioiden rakentamiseen ja siten liiketoiminnan kasvattamiseen.

SEMrush on ohjelma, joka sisältää runsaasti ominaisuuksia, joita tarvitset, jotta pääset selvittämään olennaisia seikkoja kilpailijoistasi. Hyvän työkalun avulla on mahdollista saada arvokasta dataa nopeasti mm. kannattavista avainsanoista, kilpailijoista ja muista hakukonemainontaan liittyvistä asioista.

Toki muitakin työkaluja löytyy, joista jokaisessa on omat vahvuudet ja heikkoudet ja joita voidaan hyödyntää eriasteisesti, kuten Spyfu, Moz, Ahrefs ja useat muut. TÄSSÄ artikkeli, jos haluat perehtyä erilaisiin työkaluihin, mitä markkinoilla on.

Kilpailijoiden tutkimisen työkalupakki

Mitä ominaisuuksia sinun sitten kannattaa hyödyntää tehdessäsi tehokasta analyysia kilpailijoistasi? Alla on esitetty lyhyet ja simppelit kuvaukset, mitä voit kullakin ominaisuudella tutkia. Huomioi, että työkalussa on paljon muitakin ominaisuuksia ja tarkoitus on auttaa sinua hahmottamaan mihin kaikkeen sinulla voi olla mahdollisuus, sillä sinulla todellakin on mahdollisuus moneen!

1. Verkkosivujen Liikenne

 • Tällä SEMrushin ominaisuudella voit selvittää mihin kilpailijasi keskittävät suurimman osan markkinointitoimistaan.
 • Voit tutustua, mistä heidän verkkosivustojen liikenne tulee. Onko liikenne suoraa liikennettä nettisivuille vai jotakin muuta?
 • liidinhankinnan lähteisiin ja yleisöihin, joita heillä on.
 • Kuinka paljon vierailijat sitoutuvat verkkosivustoon.
 • Tuleeko verkkosivustojen liikenne esim. työpöytä- vai mobiililiikenteestä?
 • Voit analysoida heidän alueellista läsnäoloaan.

2. Verkkotunnuksen Yleiskatsaus

 • ”Domain Overview” on yksi parhaista ominaisuuksista, kun aloitat tekemään SEMrush-tutkimusta! Näet nopeasti kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen verkkotunnuksen vahvuuksista ja heikkouksista hakutuloksissa ennen tarkempaa yksityiskohtien tarkastelua. Voit tukia hakukonemarkkinoinnin ja mainonnan strategioita ja taktiikoita.
 • Yleiskatsauksessa voit napsauttaa mitä tahansa moduulia siirtyäksesi tarkempiin raportteihin.
 • Näet välittömän analyysin verkkosivuston tärkeimmistä avainsanoista ja niiden sijoituksista.
 • Yleiskatsauksessa näet tietoja verkkotunnuksen verkkonäkyvyydestä, jotta saat nopeasti täydellisen kuvan verkkosivuston tilasta. Näet verkkotunnuksen orgaanisen ja maksetun hakuliikenteen sekä display-mainonnan käytön ja käänteiset linkit.

Ensimmäisenä hakukenttään kirjoitetaan tutkittavan verkkotunnuksen osoite ja sitten saatkin heti rutkasti tietoa kilpailijan/prospektin vahvuuksista ja heikkouksista.

Tässä vain pieni ”maistiainen” isosta kokonaisuudesta. Esimerkkinä Google.com.

3. Orgaaninen Tutkimus

 • Tutustu kilpailijoiden menestyneimpiin hakukoneoptimoinnin käytäntöihin.
 • Löydä juuri ne verkkotunnukset, joiden kanssa kilpailet Google-hakutulosten kärkipaikoista. Seuraa sijojen muutoksia.
 • Tutki kilpailijoiden avainsanastrategiat. Kiinnostaisiko nähdä juuri ne avainsanat, joiden avulla kilpailijat saavat orgaanista liikennettä?

4. ”Keyword Gap”

 • Vertaa enintään viiden verkkotunnuksen avainsanaluokitusta vierekkäin. Näet heti samankaltaisuudet ja eroavaisuudet. Tunnista kilpailijoiden avainsanat, joista et ole ehkä ollut aikaisemmin tietoinen. Voit myös löytää puutteita kilpailijoiden strategioista.
 • Löydä avainsanojen kautta uusia mahdollisuuksia ja ideoita omaan markkinointiisi. Parhaimmillaan löydät uusia verkkotunnuksellesi ominaisia avainsanoja!

Esimerkki: jos urheiluvaateliikeketju Stadium haluaisi tietää neljän vahvan kilpailijansa avainsanat ja niiden sijoitukset hakutuloksissa. Työkalun avulla voidaan valita useampi kilpailija rinnakkain ja analysoida, miten Stadium sijoittuu heihin nähden. Kätevää!

Työkalun avulla voit vertailla myös eri avainsanatyyppejä (orgaaniset, maksetut tai PLA-avainsanat) kilpailijoiden välillä.

Jos haluat lähteä kilpailemaan, mahdollisuutenasi on luoda uutta kohdentavaa sisältöä vaikkapa avainsanalle ”adidas”, joka notkuu orgaanisissa hakutuloksissasi yhdeksäntenä ja jonka kuukausittaiset hakuvolyymit ovat huikeat 49,500. Matkaa on vielä ykkössijalle, joten strategiaan on panostettava.

Toisaalta voit myös todeta, että haluat löytää uusia avainsanoja, joita kilpailijasi eivät ole vielä hoksanneet ja jatkat tutkimusmatkaasi SEMRushin avainsanojen ”magic”-työkalulla.

5. Backlink Analytiikka

 • On hyvä muistaa, että linkit ulkoisilta sivustoilta (backlinks) ovat edelleen yksi tärkeimmistä tekijöistä Googlen orgaanisessa hakusijoitusalgoritmissa. Linkkien rakentaminen ja ylläpitäminen on erittäin tärkeä osa-alue jokaista SEO-strategiaa!
 • Siksi kannattaa tutkia mistä kilpailijasi saavat linkkejä sivustolleen. Tällä ominaisuudella voit suorittaa perusteellisen analyysin kilpailijoiden linkeistä. Voit seurata kilpailijan uusia ja menetettyjä linkkejä.
 • Voit tutustua kilpailijoihin viittaaviin verkkotunnuksiin ja IP-osoitteisiin ja löytää uusia linkkien luomismahdollisuuksia.
Näyttökuva. SEMrush dataa.
SEMrushin dataa

6. ”Backlink Gap”

 • Samoin kuin ”Keyword Gap”-työkalussa, voit verrata enintään viiden kilpailevan verkkosivuston backlink-profiileja rinnakkain, ja SEMrush luettelee kaikki viittaavat verkkotunnukset, jotka lähettävät linkkejä näihin sivustoihin.
 • Suodattimien avulla voit arvioida verkkosivustoja, joilta kilpailijasi saavat linkkejä, mutta sinä et. Tämä auttaa tunnistamaan aukkoja kilpailijoiden linkkien rakennusstrategioiden välillä ja suunnittelemaan omia toimiasi linkkien luomiseen.

7. Mainostutkimus

 • Keitä ovatkaan vahvimmat maksetun mainonnan kilpailijasi? Tällä ominaisuudella on loistava oppia kilpailijoiden PPC-mainonnan strategioiden heikkouksista ja vahvuuksista.
 • Mistä maksetun mainonnan väylästä liikenne tulee heidän verkkosivuilleen?
 • Tutki avainsanoja, joista kilpailijat eniten maksavat.
 • Haluaisitko nähdä todellisia esimerkkejä mainoksista, joita kilpailijasi ovat näyttäneet ympäri vuoden?
 • Opiskele kilpailijoiden mainostekstien koostumusta, tee itse paremmat ja päihitä kilpailijat!
ellos.fi esimerkkinä

Nohevan mainostekstin kirjoittaminen on oma taiteenlajinsa. SEMrushilla on mahdollista verrata omaa mainostekstiäsi vastaavan kilpailijan.

8. Display-mainonta

 • Googlen Display-mainonnalla lisäät tietoisuutta brändistäsi kohdeyleisöllesi.
 • Panostavatko kilpailijasi Display-mainontaan? Tällä ominaisuudella voit tutkia vaikka kilpailijoidesi pisimpään pyörineitä mainoksia (eli toisin sanoen mainoksia, jotka ovat toimineet hyvin).
 • Display-mainosraportit kertovat kaiken kilpailijan käyttämistä Google Display-mainoksista verkossa. Tämä tarkoittaa, että voit tutkia kilpailijasi käyttämiä bannereita, sivupalkkeja ja tekstimainoksia, jotka on julkaistu Google Display -verkostossa.
 • Hanki uusia ideoita mainoskampanjoihisi!
 • Tietokone vai mobiili? Kumpi vetää enemmän liikennettä?
amazon.comverkkosivuston tietoja yleisöstä

Olisiko hyödyllistä saada tietää yleisösi sukupuolesta, iästä ja kiinnostuksen kohteista?

9. Tuotemainokset (Product Listing Ads)

 • Tutki kilpailijoidesi tuotemainoksia Googlessa. Tarkastele keitä ovat vahvimmat kilpailijasi Google Shopping -palvelussa.
 • Opi, kuinka kilpailijasi mainostavat ja hinnoittavat tuotteitaan.
 • Lisäksi löydä tärkeimmät avainsanat, joiden vuoksi heidän tuotteet näkyvät Google Shopping -tuloksissa.

10. Brändin Seuranta

 • Tiedätkö mitä sanottavaa ihmisillä on yrityksestäsi verkossa? Onko maineesi kunnossa vai onko se olematon ja viekö kilpailijasi parhaat arvostelut ja kommentit?
 • Tämän työkalun avulla voit pitää silmällä kilpailijoiden mainetta verkossa. Näet maininnat ja asiakasarvostelut kilpailijoidesi tuotemerkeistä skannaten läpi internetin kaikki syvyydet.
 • Työkalulla säästät tunteja aikaasi tietojen manuaaliselta etsimiseltä.

11. Aihetutkimus

 • Tunnista eniten haetut ja jaetut aiheet ja kysymykset yhdellä klikkauksella.
 • Kun sinun tulee luoda uutta sisältöä, tällä ominaisuudella saat apua luomisprosesseihin ja ideoita artikkeleille, otsikoille ja aiheille, joista kirjoittaa.
 • Kun määrität kilpailijoiden verkkotunnukset, näet aiheet, jotka on jo käytetty.
 • TÄSSÄ hyvä artikkeli, jonka avulla voit perehtyä tarkemmin, miten saat kaiken irti ”Topic Research” -työkalusta.
Ideoita ja inspiraatiota vaikkapa blogikirjoitukseen visuaalisen miellekartan avulla? Graafinen esitystapa on mielestäni toimiva!

12. Julkaisujen Seuranta

 • Voit seurata omien ja kilpailijoiden artikkeleiden suorituskykyä tärkeimmissä sosiaalisissa verkostoissa.
 • Voit tutkia artikkeleiden sijoituksia ja ulkoisilta sivuilta tulevia linkkejä.
 • Viittausliikenne. Voit tutkia kuinka paljon liikennettä tulee hakukoneiden ulkopuolelta eli suorina viittauksina sivustollesi.
 • Avainsanat. Voit tutkia kuinka hyvin artikkelisi sijoittuu avainsanavertailussa.
 • Jaot. Voit seurata kuinka paljon artikkeliasi jaetaan somessa.
 • Ulkoiset linkit. Voit seurata kuinka laajasti artikkelisi saa ulkoisia linkkejä, joka kertoo kuinka hyvin artikkeli kerää lukijoita.
 • Kattavuus. Voit arvioida kuinka monta lukijaa olet saanut artikkelillesi. Kattavuus perustuu verkkosivustosi liikennemäärään ja big-data analyysiin, jonka työkalu tekee puolestasi.

13. Sosiaalisen Median Seuranta

 • Tällä ominaisuudella voit seurata kaikkia sosiaalisia profiilejasi yhdessä paikassa.
 • Voit tarkastella kilpailijoiden parhaiten suoriutunutta sisältöä oman strategian parantamiseksi. Minkälaista sisältöä kilpailijasi yleensä postaavat? Milloin ja kuinka usein he yleensä postaavat? Minkälainen sisältö toimii parhaiten entä huonoiten?
 • Voit seurata kilpailijoiden sosiaalisen median toimintaa ja profiilien yleistä suorituskykyä. Kolme perusmittaria auttaa sinua tässä: yleisö, aktiviteetti ja sitoutuminen.
 • Tutki mikä kiinnostaa erilaisia kohdeyleisöjä ja mitä kilpailijasi tekevät sen suhteen.
 • Tutustu omaan yleisöösi: ikä, maa ja milloin he ovat online-tilassa.

Muista! Pätevän konsultin avulla saat kilpailija-analyysistäsi eniten irti. Ammattilainen pystyy varmistamaan puolestasi, että analyysi kattaa kaikki relevantit ja tarpeelliset osa-alueet ja pystyy antamaan sen pohjalta suosituksia oikeasta markkinointistrategiasta ja taktiikoista.    

Videosparri

Videosparri

Kun itse astuin videokameran eteen

Viime viikolla astelin hieman pelonsekaisin tuntein Blick Productionsin tuotantotiloihin Kaapelitehtaalle. Edessä oli videosparri eli kolmen tunnin koulutus videoesiintymiseen, olin päässyt uuden menetelmän koekaniiniksi.

Sari Siikander ja Janne Mikkilä ottivat minut vastaan. Molemmat ovat ihania ihmisiä ja meritoituneita ammattilaisia omilla alueillaan. Sari on tunnettu näyttelijä, ohjaaja ja vuorovaikutuskouluttaja. Janne taas on erikoistunut valokuvaamiseen ja videotuotantoon. Tutustuimme aluksi aamukahvin parissa ja sitten aloimme töihin.

Ryhdyimme kuvaamaan Somafyn yritysesittelyä, johon olin tietysti valmistautunut mahtavalla hissipuheella. Astuinkin kameran eteen rauhallisesti ja teimme ensimmäisen kuvauksen. Sen katselu oli kuin hyppy jääkylmään veteen ja syvään päähän. Miten voinkaan olla noin tylsä ja vakava? Tuolla esiintymisellä ei ainakaan asiakasta pysty vakuuttamaan eikä sieltä tule oma persoona mitenkään esiin. Olin tosi vaikeasti lähestyttävän tuntuinen ja minusta tuntui kuin olisin jonkun kuplan sisällä. Paniikki levisi koko kroppaan.

Sitten alkoi videosparri. Sarilla on repussaan hurja määrä erilaisia harjoitteita ja menetelmiä, joilla päästään varmasti haluttuun lopputulokseen. Uusia ottoja otettiin yli kymmenen kertaa ja harjoitusmankelin läpi päästyäni olin itse melko tyytyväinen lopputulokseen.

Menetelmä lisää itsetuntemusta

Sari ja Janne ovat kehittäneet henkilökohtaisen menetelmän, jonka avulla ihan tavallinen ihminen saa paremmin oman persoonansa esiin videolla esiintyessään. Metodi perustuu oman itsetuntemuksen lisäämiseen. Harjoitteet ovat hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä. Treeneissä videoidaan, analysoidaan ja harjoitellaan intensiivisesti, mutta koko ajan ilon kautta. Mokaillakin saa ja jopa pitää!

Menetelmä perustuu yksilöllisyyteen ja tekniikan harjoitteluun. Meillä jokaisella on omat vahvat ja heikot puolet esiintymisessä eikä mitään yhtä ja samaa mallia kannata soveltaa kaikille. Harjoitteiden avulla kaivetaan se oma, luontainen tyyli esiin ja onnistumisen kokeminen on kyllä energisoivaa ja rentouttavaa. Sari ja Janne tuotteistavat parhaillaan palveluaan ja suosittelen sitä kyllä kaikille, jotka haluavat saada omista videoistaan parempia ja koskettavampia.

Oheisessa videokoosteessa on erilaisia hetkiä päivän kuvauksista ja loppua kohden ”räppi” kyllä mielestäni paranee. Koin oppineeni hurjan paljon itsestäni sekä siitä, kuinka kameran edessä työskennellään. Olen esiintymistyyliltäni dialogiin pyrkivä henkilö ja pitkät, ulkoa muistettavat puheet saavat minut pönöttämään liikaa. Meillä jokaisella on oma tyyli. Varsinaiset videot tulevat aikanaan esiin Somafyn digimarkkinoinnissa.

Video – tuo sisältöjen kuningas

Videomarkkinointi on tullut jäädäkseen ja video on vaikuttavaa sisältöä parhaimmillaan. Videosisältöjen kasvuvauhti on hurja. Videoita katsotaan mielellään, eikä niitä tarvitse tuputtaa. Videon tehot näkyvät rekrytoinneissa ja tietysti myös viestinnässä. Videolla voi vedota tunteisiin ja sillä voi madaltaa henkilön lähestymiskynnystä, puhutaan myös aitousviestinnästä.

Erilaisia sisältöjä on hyvä osata yhdistää ja soveltaa halutun viestin kohdistamisessa oikealle kohdeyleisölle. Vlogit, podcastit, äänikirjat sekä laadukkaat copytekstit kuvineen toimivat yhä edelleen osana sisältömarkkinoinnin kokonaisuutta.

Markkinoinnissa erilaisia, toimivia ja myyntiä kasvattavia videotyyppejä on useita ja tässä aikaisemmassa blogissani (linkki alla) olen esitellyt sellaiset videotyypit, joita käytetään hyvällä menestyksellä USA:n ja Kanadan markkinoilla. Suomi on hyvässä vauhdissa mukana kehityksessä.

Blick Productionin sivut löytyvät täältä: https://www.blickproductions.fi/.

Kilpailija-analyysi auttaa voittoon verkkosodassa

Kilpailija-analyysi auttaa voittoon verkkosodassa

Kilpailija-analyysi tuottaa arvokasta dataa

Kilpailija-analyysi -blogisarajan ensimmäisessä osassa keskitytään digimarkkinoinnin strategian pohdintaan ja miten kilpailijat tulisi ottaa huomioon oman bisneksen kehittämisessä. Blogisarjan toisessa osassa kerrotaan tarkemmin ja teknisemmin mitä kaikkea kilpailija-analyysissa kannattaa tutkia, mitata ja analysoida.

Miksi kilpailijasi nousevat hakukonelistausten kärkeen, mutta sinä keikut hännillä? Mitä he tekevät toisin kuin sinä? Tiedätkö, keitä pahimmat kilpailijasi ovat? Tunnetko heidän strategiansa ja tiedätkö heidän näkyvyytensä verkossa?

Perusteellinen kilpailija-analyysi auttaa voittamaan verkossa käytävän markkinointisodan. Järkevästi toimiva yritys analysoi, valmistautuu ja suunnittelee ennen kuin sijoittaa digikampanjaan ensimmäistäkään euroa. 

kilpailija-analyysi osana strategiaa
Digitaalisen markkinoinnin kentällä taistelua käydään laajalla rintamalla. Kuva: WSI

Olet joukkojasi suureen taisteluun valmistava sotapäällikkö. Mistä aloitat? Tiedätkö vihollisen linjojen sijainnin? Kuinka vahvat voimat vastustajallasi on? Kuinka paljon heillä on maajoukkoja? Kuka tukee heitä? Taistelusuunnitelman tekemiseksi tarvitaan paljon tietoa – ja voittoisa strategia.  

Kilpailija-analyysi – tyypillinen esimerkki

Erittäin kilpailuilla ja haastavilla markkinoilla toimivalla henkivakuutusyhtiöllä oli verkkosivusto, mutta yhtiöllä ei ollut mitään käsitystä, oliko sillä juurikaan liikennettä ja toiko sivusto yritykselle lainkaan bisnestä. Niinä harvoina kertoina, kun prospekti otti heihin yhteyttä sivuston kautta, yritykselle ei selvinnyt, miten tämä oli sivuston löytänyt. Yhtiön verkkosivustoa ei löytynyt Google-hauissa.  

Yhtiö halusi muuttaa tilanteen. Tavoitteeksi asetettiin vahva näkyvyys ja liidien generointi verkossa sekä digitaalisen markkinoinnin kulujen ja tuottojen seuraaminen tarkasti.  

Digitaalisen markkinointistrategian pohjaksi tehtiin kilpailija-analyysi, jonka perusteella päätettiin tehdä seuraavat toimenpiteet: 

 • Oikeiden avainsanojen ja fraasien tutkimus ja suunnittelu. 
 • Verkkosivuston optimointi asiakashankintaa varten.
 • Jatkuva hakukoneoptimointi uusien artikkeleiden teksteihin. 
 • Verkkosivustoon osoittavien linkkien hankinta.  
 • Maksullisen mainoskampanjan aloittaminen, jotta verkkosivuille saatiin liikennettä välittömästi. 
 • Sivuston liikenteen ja konversioiden määrän tarkka mittaus ja analysointi. 
 • Konversioiden määrää lisäävien muutosten tekeminen sivustolle.  
 • Konversioiden määrää kasvattavan laskeutumissivun tekeminen. Tavoitteena oli asiakkaan yhteydenotto puhelimitse tai verkkolomakkeella. Laskeutumissivulle houkuteltiin liikennettä mainoskampanjalla.  

Kilpailija-analyysin pohjalta toteutettu strategia osoittautui täysosumaksi. Ammattimaisesti rakennettu verkkonäkyvyys toi yritykselle runsaasti uusia liidejä. Investoinnit digitaaliseen markkinointiin osoittautuivat mittauksissa erittäin tuottaviksi. Yritys on lyhyessä ajassa tehnyt useita uusia sopimuksia, saanut lupaavia prospekteja ja se saa lisää uusia liidejä joka päivä. Yritys on lisäksi Googlen hauissa hienosti ykkössivulla haluamillaan avainsanoilla.  

Tietoon perustuva johtaminen

Verkko muistuttaa nykyisin taistelukenttää. Digitaalisilla miinakentillä käydään todellisia taisteluita todellisia vihollisia vastaan, ja voitot ovat konkreettisia. Raakaa peliä käydään siitä kuka saa ykköspaikan.

Hyvän strategian ja kilpailijakartoituksen merkitystä digitaalisen markkinoinnin maailmassa ei voi liikaa painottaa. Kuitenkin liian monet yritykset lähtevät taisteluun ilman vähäisintäkään ymmärrystä kilpailijoistaan. Ja mikä pahempaa, ne toisinaan heittävät tuuleen huomattavia summia vain huomatakseen, etteivät niiden oletukset toimi tosielämässä.  

Järkevästi toimiva yritys analysoi, valmistautuu ja suunnittelee toimenpiteet dataan perustuen ennen kuin sijoittaa digikampanjaan ensimmäistäkään mainoseuroa.

Verkkkosodankäynnissä voidaan voittaa asennoitumalla markkinointibudjettiin säästeliäästi, fokusoimalla investointien tuottoihin ja luomalla ennustettavia, todellisiin kilpailija-analyyseihin perustuvia strategioita, digimarkkinointisuunnitelmaa luonnollisesti unohtamatta.  

Digimarkkinointi on mullistanut tavan, jolla yritykset luovat ja saavuttavat näkyvyyttä, rakentavat ja pitävät yllä mainetta, löytävät uusia bisnesmahdollisuuksia ja vaalivat pitkän tähtäimen suhteita sidosryhmiinsä. Digitaalinen markkinointi tiedetään kustannustehokkaimmaksi markkinoinnin muodoksi, jolla lisäksi on se etu, että siihen sijoitettujen investointien tuotto on mitattavissa.   

Kilpailija-analyysi on digitaalisen markkinointistrategian kannalta ratkaisevan tärkeä:  

 • Markkinat ja kilpailutilanne muuttuvat jatkuvasti. 
 • Toimijat ja ihmiset tietyllä toimialalla vaihtuvat jatkuvasti. 
 • Päättäjien sukupolvi on selvästi vaihtumassa nuorempaan polveen, jolle digimarkkinointi on tuttua.  
 • Pääosa ostopäätöksistä tehdään nykyisin sen pohjalta, että tuotteeseen on tutustuttu etukäteen verkossa.  
 • Jatkuvaan muutokseen on helppoa reagoida digistrategiaa mukauttamalla.  
 • Läpinäkyvä markkinoinnin kustannusten ja tulosten seuranta ja mittaus.  
 • Mahdollisuus kohdentaa markkinointia eri alueille ja ostajapersoonille.   

Yksinkertaisesti sanoen, kilpailija-analyysi on ohjenuorasi voitokkaan digitaalisen strategian laadinnassa.   

kilpailija-analyysi - tunne kilpailijasi
Kilpailija-analyysi kertoo vahvuutesi ja heikkoutesi verkkotaistelussa. Se myös kertoo, keitä ovat tärkeimmät kilpailijasi. Kuva: Braden Collum/Unsplash

Mikä on kilpailija-analyysi? 

Kaikenkokoiset yritykset kilpailevat päivittäin liiketoimintamahdollisuuksista ja uusista liideistä. Bränditietoisuus, verkkomaine ja ainainen tarve viestiä ja pysyä yhteydessä sidosryhmiin vaativat yhä hienovaraisempia lähestymistapoja. Samoin jatkuva pyrkimys päästä kilpailijoiden edelle paljastaen näiden strategiat ja taktiikat synnyttää huutavan tarpeen ammattimaiseen kilpailija-analyysiin perustuvalle digitaaliselle markkinointisuunnitelmalle.  

Kilpailija-analyysi on perusteellinen laajan verkkoaineiston kartoitus ja tulkinta. Se kertoo, keitä kilpailijasi verkossa ovat, ja millaisia ovat heidän digimarkkinointistrategiansa ja -taktiikkansa, vahvuutensa ja heikkoutensa sinun tuotteisiisi ja palveluihisi nähden. Analyysi kertoo kuinka kilpailijat näkyvät ja toimivat sosiaalisessa mediassa ja verkossa.  

Tämän tiedon pohjalta laadittu digitaalisen markkinoinnin strategia on mitä vahvin ase, jolla asiakkaista verkossa käytävä taistelu voidaan voittaa. Kilpailija-analyysin pohjalta pystyt tekemään oikeat päätökset ja jättämään kilpailijasi varjoosi.  

Kuinka kilpailtu alasi on? 

Toimialasta riippumatta lähes jokainen yritys kokee toimivansa äärimmäisen kilpailluilla markkinoilla. Olit sitten kiinteistönvälittäjä, autokauppias, ravintoloitsija, putkimies, joogaopettaja, markkinointikonsultti, taloudellinen neuvonantaja tai IT-asiantuntija, uskot oman alasi olevan planeetan kilpailluimpia. Ja eräässä mielessä näin onkin, koska vain äärimmäisen harvalla alalla on vain vähän tai ei lainkaan kilpailua.  

Siksi on tartuttava härkää sarvista ja tehtävä kaikki mahdollinen kilpailijoiden voittamiseksi. On oltava parempi, kiehtovampi, osuvampi, suostuttelevampi, vangitsevampi, luotettavampi. Tätä kaikkea tarkoittaa kilpailukyky digitaalisessa maailmassa. Sinun on siis syytä tietää, kuinka kilpailijasi pyrkivät siihen.  

Ihmiset tekevät joka päivä miljoonia nettihakuja – kilpailu verkossa käy rankemmaksi joka vuosi  

Siihen, kuinka kilpailukykyinen sinun yrityksesi on toimialallaan ja omalla alueellaan, on vaikea vastata, koska siihen vaikuttavat vahvasti monet maantieteelliset ja geopoliittiset tekijät. Digimarkkinoilla on olennaista, kuinka hyvin yrityksesi löytyy hakukoneiden, varsinkin Googlen avulla. Mitä relevantimpaa, laadukkaampaa ja hyvämaineisempaa verkkosivustosi sisältö on Googlen näkökulmasta, sitä parempaa näkyvyyttä ja parempia sijoituksia se saavuttaa hakutuloksissa.  

Eikö siis olisi tärkeää tietää, miten ja miksi kilpailijasi ovat nousseet hakukonelistausten ykkössijoille? Eikö olisi ratkaisevan tärkeää päästä perille, keitä vahvimmat kilpailijasi verkossa ovat? Mitä avainsanoja he käyttävät saadakseen näkyvyyttä ja kasvattaakseen verkkosivujensa kävijämäärää? Miksi kilpailijoidesi sivustot saavuttavat enemmän näkyvyyttä kuin sinun sivustosi? Mitä he ovat tehneet toisin?  

Haluaisit todennäköisesti nähdä kilpailijoidesi piilotetut laskeutumissivut räätälöityine kampanjaviesteineen, ja tutustua huolellisesti kohdennettuihin kampanjoihin, joilla saalistetaan korkeatasoisia liidejä. Moni yritys olisi erittäin kiinnostunut tietämään paljonko kilpailijat maksavat tehokkaimmista avainsanoista.  

Jos tietäisit tämän kaiken, eikö olisi helpompaa laatia suunnitelma vastaiskun toteuttamiseksi? Juuri tähän kilpailija-analyysi tähtää. Tämän vuoksi se on sekä korvaamaton että välttämätön tiukassa kilpailutilanteessa.  

Älä arvaile 

Ammattimaisesti toteutettu kilpailija-analyysi kerää ja arvioi hakukoneista, verkkosivustoilta ja sosiaalisesta mediasta saatavaa syvää tietoa. Näin saadaan erittäin yksityiskohtaisia tuloksia, jotka havainnollisten taulukoiden ja kuvaajien avulla kertovat selvästi kilpailutilanteesi internetissä.   

Arvailu vaihtuu strategisiin oivalluksiin, kun tiedät asemasi kilpailijoihin nähden.  

Kenen kanssa kilpailet? 

Lähes jokaisella yrittäjällä on ainakin yksi tuttu lähialueen kilpailija, ”rakas vihollinen”. Ei siitä sen enempää, jos kyseessä on vain ystävällishenkinen kilpailu. Mutta jos tuon kilpailijan peittoamisesta hinnalla millä hyvänsä tulee elämäntehtävä, se voi sokaista sinut ja viedä sivuraiteille todellisesta digitaalisesta kilpailusta.  

kilpailija-analyysi - tunne kilpailijasi
Tunne kilpailijasi. Kuva: Gerd Altmann/Pixabay

B2B- ja B2C-kentillä on merkittäviä eroja, erityisesti vähittäiskaupassa, missä varsinkin mobiilit ja paikalliset strategiat voivat tuoda ratkaisevan kilpailuedun. Kaikkien, mutta erityisesti B2B-yritysten on kilpailija-analyysissään keskityttävä digitaaliseen kilpailuun. Osa kilpailijoistasi ei ole lainkaan tai on vain heikosti läsnä digitaalisilla markkinoilla. Nämä yritykset voi huoletta jättää analyysin ulkopuolelle, jopa siinä tapauksessa että kyseessä olisi tuo rakas vihollisesi.  

Todellisten, suorien ja epäsuorien kilpailijoidesi listaamiseksi on ensin tunnistettava vahvimmat kilpailijat verkossa, jotka päihittävät sinut hakutuloksissa ja vievät mahdollisuudet nenäsi edestä. Tähän on olemassa helppo, silti tehokas väline.  

Karkeasti kuvaten prosessiin kuuluu strategisesti tärkeimpien avansanayhdistelmien tunnistaminen, minkä pohjalta tehdään todellisia hakukonehakuja. Tulokset vedetään yhteen ja pisteytetään tietyllä menetelmällä niin, että saadaan esiin parhaat kilpailijat. Kaikkein kilpailuimmilla markkinoilla pyritään tunnistamaan suurempi määrä kilpailijoita. Kun tärkeimmät kilpailijat on tunnistettu, on niiden strategioiden ja taktiikoiden tutkimisen vuoro.  

Mistä kilpailet? 

Kaikki yritykset kilpailevat liideistä ja lisämyynnistä. Mutta verkossa asiat ovat vielä hiukan monimutkaisempia. Digitaalisen läsnäolosi ja kilpailustrategiasi on vastattava potentiaalisten asiakkaidesi tarpeisiin asiakaspolun jokaisessa ostopäätökseen vaikuttavassa vaiheessa. Kilpailet 1) Brändin näkyvyydestä 2) Sisällön löydettävyydestä 3) Luottamuksesta 4) Relevanssista 5) Sitoutumisesta 6) Konversioista/Liideistä. 

Benchmarking  

Benchmarking eli vertailuanalyysi on jatkuva prosessi, jossa vertaat omaa digitaalista suorituskykyäsi tärkeimpien kilpailijoittesi suorituskykyyn. Prosessissa on lukuisia osa-alueita, joten fokus tulisi valita niin, että se on yrityksesi toimialan ja maantieteelliset tekijät huomioon ottaen järkevä.  

Benchmarking on jokaisen kilpailija-analyysin kriittinen osa, sillä alan parhaiden yritysten ominaisuuksien tunnistaminen auttaa näkemään erot sinun ja kilpailijoittesi välillä ja laatimaan tehokkaimman mahdollisen toimintasuunnitelman niiden kiinni kuromiseksi.  

Benchmarking vaatii jatkuvaa kentän seurantaa. On suositeltavaa tehdä kilpailija-analyysi vähintään neljännesvuosittain. Kun kyse on digitaalisesta toimintaympäristöstä, ainakin seuraavia osa-alueita on tarpeen seurata:   

Verkkosivustot 

Benchmarkingin tekemiseen on olemassa useita diagnostiikkatyökaluja, joiden avulla voit tarkistaa esimerkiksi verkkosivustosi kunnon digitaalisen kilpailun näkökulmasta. Joillakin näistä työkaluista on mahdollista tehdä nopeita vertailuja verkkosivustojen välillä.  

Sisältö 

Seuraamalla kilpailijoittesi sisällön laatua kausittain pysyt selvillä myös niissä tapahtuvista muutoksista. Tähän tarkoitukseen on saatavilla on ilmaisia työkaluja, kuten Google alerts ja Google site indeks check. 

Sisällön löydettävyys 

Se, kuinka helposti sisältö on löydettävissä, heijastuu sivuston hakutuloksiin. Koska sisältöjä samoin kuin hakukoneiden algoritmeja päivitetään jatkuvasti, on välttämätöntä tarkistaa ja vertailla omaa sijoitustasi kilpailijoiden hakukonesijoituksissa jatkuvasti. On hyvä olla perillä siitä, miten oma sijoitus tuloksissa vaihtelee, mutta vielä tärkeämpää on tuntea oma sijoituksensa kilpailijoihin nähden.  

Maksetut mainokset 

Kilpailuasetelmaa koskevassa vertailussa kilpailijoittesi maksetun mainostamisen jatkuva seuranta voi tuottaa nopeita tuloksia. Maksettu mainostus on luonteeltaan dynaamisempaa kuin mikään muu digitaalisen markkinoinnnin muoto ja sen vaikutukset ovat välittömiä. Varmista, että olet ajan tasalla kilpailijoittesi mainostamisen aktiivisuudesta, se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Jätä tämä tekemättä, niin kilpailijasi kiittävät! 

Sosiaalinen läsnäolo ja aktiivisuus 

Sosiaalisen median vertailuanalyysi voisi olla salainen aseesi, sillä monet organisaatiot eivät edelleenkään hyödynnä sosiaalisen viestinnän ja some-teknologian hyötyjä täysimittaisesti. Yksinkertaisimmillaan se voi tapahtua ryhtymällä kilpailijasi brändin seuraajaksi tai vain tarkkailemalla tämän aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa. Jatkuva seuranta on uskomattoman hyödyllistä siinäkin mielessä, että se voi paljastaa kilpailijasi heikkouksia.  

Linkit 

Verkkosivustoon viittaavien ulkopuolisten linkkien laatu on ollut Googlen yksi keskeisin hakutuloksiin vaikuttava tekijä alusta alkaen.  Linkkien hyvämaineisuus on yksi yrityksesi ratkaisevista hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Linkkien vertailuanalyysi auttaa sinua parantamaan niiden laatua ja ansaitsemaan sekä löytämään uusia viittauksia hyvämaineisista verkkosivustoista.  

analytiikka
Kilpailija-analyysissä analysoidaan ja tulkitaan laajaa verkkoaineistoa. Kuva: WSI

Lisäksi voi olla hyödyllistä:  

 • Tarkistaa kilpailijasi nettisivustolla ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvat muutokset. 
 • Tarkkailla muutoksia markkinointiviesteissä. Ne voivat kertoa muutoksista strategiassa tai tuote- ja palveluvalikoimassa.  
 • Etsiä jatkuvasti uusia tuotteita, uusia palveluita ja uusia hintatietoja.  
 • Seurata kausitarjouksia.  
 • Pysyä selvillä liiketoiminnan laajennuksista tai muutoksista kilpailijasi kohdemarkkinoissa.  
 • Pysyä selvillä avainhenkilöiden ja johtotiimien muutoksista.  
 • Seurata lisäyksiä projekti-/referenssiportfolioon.
 • Tarkkailla ilmoittelussa ja yritysviestinnässä tapahtuvia muutoksia.  

Myyntiväittämät 

Strateginen tutkimus tarkoittaa, että kilpailija-analyysisi on oltava enemmän kuin numeroita. Sen on selkeästi paljastettava verkossa toimivien kilpailijoidesi strategiat ja taktiikat, joita nämä yritykset käyttävät saadakseen näkyvyyttä, luottamusta, sitoutumista ja asiakkaita.  

Kilpailija-analyysistä saat irti eniten, kun sen tuloksia tulkitaan ammattimaisesti. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka kilpailijasi pyrkivät voittamaan potentiaalisten asiakkaiden sydämet ja mielet. Sen täytyy lisäksi osoittaa, mitkä asiakaspolut tuottavat parhaat konversiot – mikä on jokaisen ammattimaisen digitaalisen markkinointisuunnitelman päätavoite.  

Analyysiprosessin jännittävimpiä osa-alueita on kilpailijoittesi ainutlaatuisen myyntiväittämän (USP) analyysi. Yllättäen hyvin harvat yritykset kiinnittävät riittävästi huomiota houkuttelevan myyntiväittämän luomiseen ja sen tehokkaaseen viestimiseen.  

Myyntiväittämä on brändi-identiteettisi kriittinen osa. Se kiteyttää ja summaa tuotteesi/palvelusi arvon ja keskeisen syyn, miksi asiakkaan pitäisi valita sinut kilpailijasi sijaan.  

Myyntiväittämäsi hiominen huippuunsa tuo sinut jo puoliväliin tavoitettasi – se houkuttelee yleisösi etsimään ja löytämään brändisi. Jätä se huomiotta ja sinun on ponnisteltava paljon enemmän saadaksesi viestisi perille ja suostutellaksesi prospektisi luottamaan sinuun ja ryhtymään toimiin.  

Hyvä esimerkki ”killeriväittämästä” on Revlonin ”Love is on”. Revlonin perustajan Charles Revsonin mukaan Revlon  ei koskaan ole markkinoinut meikkejä, vaan toivoa. Walmart puolestaan tunnetaan alennuksistaan. FedEx taas on asemoinut itsensä maailman luotettavimmaksi kuriiripalveluksi: ”When it absolutely, positively has to be there overnight”.   

Konversiostrategiat 

Viimeinen vaan ei suinkaan vähäisin ammattimaisen kilpailija-analyysin osa on kilpailijoittesi käyttämien konversiostrategioiden analyysi. Konversiostrategian tarkoitus on saada potentiaalinen asiakas toimimaan halutulla tavalla eri kehotteiden pohjalta.  

Mitä toimintakehotteita (CTA eli call-to-action) kilpailijasi käyttävät kotisivuillaan? Mitä muita toimintakehotteita sivustoilla käytetään? Kuinka pitkä matka on asiakaspolun alusta konversioon? Ehkä kilpailijasi kehottavat toimintaan jo pääsivun bannerissa? 

Usein käytettyjä toimintakehotteita: 

 • LISÄTIEDOT: Lue lisää, Lisätietoja, Näin se toimii, Tutustu lisää!
 • YHTEYS: Ota yhteyttä, Soita, Jätä soittopyyntö, Aloita chat, Soita meille saadaksesi ilmaisen arvion  
 • VERKKOKAUPPA: Osta, Tilaa, Siirry kauppaan, Jatka, Etsi, Lähetä, Vastaa, Lisää ostoskoriin, Siirry kassalle, Jatka kassalle
 • KOKEILE: Kokeile ilmaiseksi, Aloita 30 päivän ilmainen kokeilu, Aloita ilmainen kokeilu, Rekisteröidy ilmaiseksi,
 • ALOITTAMINEN: Aloita tänään, Aloita heti, Aloita nyt, Aloita!
 • LIITTYMINEN/TILAAMINEN: Tilaa ja pysy ajan tasalla, Pidä minut ajan tasalla, Liity joukkoon, Liity heti, Liity yhteisöömme, Liity tuhansien muiden joukkoon, Tehdään se yhdessä! Ole tiedon keskipisteessä – tilaa nyt.
 • ROHKAISU: Ole rohkea. Tee se!  

Tässä vielä pari esimerkkiä, miten nämä toteutuvat käytännössä!  

Kilpailija-analyysi Hubspot
HubSpotin TOIMINTAKEHOTE: ”Get HubSpot free ja otsikko ”There’s a better way to grow.”
Kilpailija-analyysi - Netflix
Netflixin TOIMINTAKEHOTE: ”Kokeile 30 päivää ilmaiseksi” ja otsikko ”Näe, mitä on tulossa.”

Toimintakehotteiden lista on loputon. Digitaalimarkkinoijien tiimit testaavat erilaisten toimintakehotteiden ja laskeutumissivujen tehoa jatkuvasti. Taustalla toimii yksinkertaisiesti psykologia, miksi klikkaamme jotain paljon herkemmin kuin jotain toista. Värit, sanat, asetelmat ja fontit piilevät taustalla.

Opi kilpailijaltasi

Yksinkertaisesti sen ymmärtäminen, mitä viestintä- ja konversiostrategiaa kilpailijasi käyttävät voi olla aarrearkku omien markkinointi-ideoittesi kannalta. Se voi myös auttaa selvittämään, millaista tutkimustyötä kilpailijat ovat tehneet. Fiksut markkinoijat oppivat toisiltaan. Fiksut markkinoijat seuraavat tarkkaan, mitä muut tekevät ja yrittävät tehdä sen paremmin. Markkinointi on luonteeltaan jatkuvaa testausta, jonka polttoainetta fiksu tutkimus, kuten kilpailija-analyysi on.  

Pätevän konsultin avulla saat kilpailija-analyysistäsi eniten irti. Ammattilainen pystyy varmistamaan puolestasi, että analyysi kattaa kaikki relevantit ja tarpeelliset osa-alueet ja pystyy antamaan sen pohjalta suosituksia oikeasta markkinointistrategiasta ja -taktiikoista.